bril pen rekenmachine en wat papieren

Aangifte Inkomstenbelasting Particulieren

Benodigde gegevens voor de particuliere belastingaangifte 2023

 • Als u voor de eerste keer uw aangifte door ons laat verzorgen: Kopie aangifte Inkomstenbelasting 2022
 • Als u voor de eerste keer uw aangifte door ons laat verzorgen: Kopie legitimatiebewijs
 • Vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en voorletters van minderjarige kind(eren)

 • Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2023 en Zorgtoeslag 2023 (Let op: deze worden vaak vergeten)
 • Jaaropgaaf inkomen dienstbetrekking(en) van werkgever(s) 
 • Jaaropgaaf van ontvangen uitkeringen, zoals van het UWV, AOW, pensioenen, lijfrente e.d. 
 • Jaaropgaaf van in 2023 afgekochte (en uitgekeerde) lijfrenten en pensioenen
 • Bedrag van ontvangen partneralimentatie
   
 • Opgaaf WOZ Waarde eigen woning 2023 (de aanslag die u begin vorig jaar hebt ontvangen)
 • Jaaropgaaf hypotheek/lening(en) eigen woning 
 • Bij aan- of verkoop eigen woning in 2023: de notarisafrekening, de gemaakte kosten t.b.v. de hypotheek (zoals kosten hypotheekadviseur en taxatierapport) en het adviesrapport van de hypotheekadviseur (als hypotheek bij ons is geregeld, dan hebben wij adviesrapport niet nodig).
 • Overzicht van alle schulden, consumptieve kredieten en persoonlijke leningen en hierbij vermelden waarvoor deze zijn bestemd (bijv. aanschaf auto of verbouwing woning).
   
 • Opgaaf betaalde Lijfrente premie c.q. inleg op Lijfrente bankspaarrekening
 • Bij inleg van lijfrente: meest recente Uniform Pensioen Overzicht(en) / factor A 2021
   
 • Opgaaf saldi banktegoeden per 01-01-2023 (ook van inwonende minderjarige kinderen)
 • Opgaaf waarde effectendepot per 01-01-2023 en 31-12-2023
 • Polisblad Kapitaalverzekering(en)
 • ​​​​​​​Waardeopgave kapitaalverzekering per 01-01-2023

 
Van de volgende kosten graag ook nota’s/facturen/betaalbewijzen aanleveren: 

 • Giften 2023
 • ​​​​​​​Betaalde alimentatie aan ex-partner 

 
Genees- en heelkundige hulp: 

Zie onderstaande tabel voor het overzicht van aftrekbare en niet-aftrekbare genees- en zorgkosten. 
 
Voor meer informatie, bel ons op 0162-403286 of stuur een e-mail naar belastingaangifte@adviesbureauverhoeven.nl 

Tabel overzicht zorgkosten 2023

Soort kosten  2023
Premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basispremie als aanvullende premies)  Niet aftrekbaar 
Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen  Niet aftrekbaar 
Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet  Niet aftrekbaar 
Wettelijk verplicht eigen risico  Niet aftrekbaar 
Vrijwillig eigen risico  Niet aftrekbaar 

Genees- of heelkundige hulp, behandelingen en medicijnen

Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling               Aftrekbaar
Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist  Aftrekbaar 
Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een-arts door een paramedicus, zoals een optometrist of een tandprotheticus  Aftrekbaar 
Kosten van een behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Onder voorwaarden aftrekbaar
Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar
18 jaar of ouder? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Niet aftrekbaar 
Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar
18 jaar of ouder? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Niet aftrekbaar 
Combinatietest of een NIPT-test voor prenatale screening, zonder medische indicatie Niet aftrekbaar 
Kosten van een IVF-behandeling  onder de 43 jaar Aftrekbaar onder voorwaarden 
Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), behalve de eigen wettelijke bijdrage Aftrekbaar 

Hulpmiddelen

Steunzolen  Aftrekbaar 
Rollator, looprek, krukken, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun  Niet aftrekbaar 
Scootmobiel en rolstoel  Niet aftrekbaar 
Gehoorapparaat Aftrekbaar onder voorwaarden 
Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke Aftrekbaar. Lees meer

Vervoer

Vervoer naar arts, ziekenhuis of apotheek Aftrekbaar. Lees meer
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap  Aftrekbaar. Lees meer
Reiskosten voor ziekenbezoek Een vast bedrag aftrekbaar. Lees meer
Diverse kosten  
Dieet op voorschrift van arts of diëtist Een vast bedrag aftrekbaar, zie dieetlijst 2023
Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Onder voorwaarden aftrekbaar
Extra kleding en beddengoed Een vast bedrag aftrekbaar

Reactieformulier - Belastingaangifte

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.