bril pen rekenmachine en wat papieren

Particuliere belastingaangifte

Benodigde gegevens voor de particuliere belastingaangifte 2016

 • Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2016 en Zorgtoeslag 2016 (Let op: deze zijn belangrijk, maar worden vaak vergeten)
 • Uw IBAN nummer
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Jaaropgaven inkomen huidige (en vroegere) dienstbetrekking(en)
 • Jaaropgaven van ontvangen uitkeringen, pensioenen e.d.
 • Jaaropgaven van in 2016 afgekochte (en uitgekeerde) lijfrenten
   
 • Opgaaf waarde eigen woning 2016 (WOZ waarde)
 • Jaaropgaaf lening(en) eigen woning
 • Bij aan- of verkoop eigen woning in 2016: de notarisafrekening en gemaakte kosten
 • Overzicht van consumptieve kredieten en persoonlijke leningen
   
 • Meest recente Uniform Pensioen Overzicht(en) / factor A 2015
 • Polisblad Lijfrenteverzekering
 • Opgaaf betaalde Lijfrente premie c.q. inleg op Lijfrente bankspaarrekening
 • Waardeopgave Lijfrenteverzekering c.q. Lijfrente bankspaarrekening
   
 • Opgaaf saldi banktegoeden per 01-01-2016 (ook van inwonende minderjarige kinderen)
 • Opgaaf waarde effectendepot per 01-01-2016 en 31-12-2016
 • Polisblad Kapitaalverzekering(en)
 • Waardeopgave kapitaalverzekering per 01-01-2016
   
 • Geboortedatum en voorletters van minderjarige kinderen

Van de volgende kosten graag ook nota’s/facturen/betaalbewijzen aanleveren:

 • Betaalde ziektekosten
 • Betaalde studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • Giften 2016
 • Betaalde alimentatie aan ex-partner en/of onderhoudsverplichting voor kinderen

De volgende ziektekosten zijn geheel/deels fiscaal aftrekbaar:

 • Genees- en heelkundige hulp (laseren van ogen uitgezonderd)
 • Vervoer om medische redenen
 • Reiskosten ziekenbezoek (€ 0,19 per kilometer)
 • Kosten medicijnen op voorschrift van een arts
 • Hulpmiddelen, zoals gehoorapparaten e.d. (brillen en rollators uitgezonderd)
 • Dieet kosten
 • Extra kleding en beddengoed

Ook ontvangen wij graag onderstaande gegevens:

 • E-mail adres
 • Telefoonnummer (mobiel)

Reactieformulier - Belastingaangifte

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.