bril pen rekenmachine en wat papieren

Particuliere belastingaangifte

Benodigde gegevens voor de particuliere belastingaangifte 2020

 • Vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst 

 • E-mailadres 

 • Telefoonnummer 

 • Als u voor de eerste keer uw aangifte door ons laat verzorgen: Kopie legitimatiebewijs 

 • Geboortedatum en voorletters van minderjarige kind(eren) 
   

 • Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2020 en Zorgtoeslag 2020 (Let op: deze worden vaak vergeten) 

 • Jaaropgaaf inkomen dienstbetrekking(en) van werkgever(s) 

 • Jaaropgaaf van ontvangen uitkeringen, zoals van het UWV, AOW, pensioenen, lijfrente e.d. 

 • Jaaropgaaf van in 2020 afgekochte (en uitgekeerde) lijfrenten en pensioenen 
   

 • Opgaaf WOZ Waarde eigen woning 2020 (de aanslag die u begin vorig jaar hebt ontvangen) 

 • Jaaropgaaf hypotheek/lening(en) eigen woning 

 • Bij aan- of verkoop eigen woning in 2020: de notarisafrekening en gemaakte kosten t.b.v. de hypotheek 

 • Overzicht van consumptieve kredieten en persoonlijke leningen 
   

 • Meest recente Uniform Pensioen Overzicht(en) / factor A 2019 

 • Opgaaf betaalde Lijfrente premie c.q. inleg op Lijfrente bankspaarrekening 

 • Opgaaf saldi banktegoeden per 01-01-2020 (ook van inwonende minderjarige kinderen) 

 • Opgaaf waarde effectendepot per 01-01-2020 en 31-12-2020 

 • Polisblad Kapitaalverzekering(en) 

 • Waardeopgave kapitaalverzekering per 01-01-2020 

 
Van de volgende kosten graag ook nota’s/facturen/betaalbewijzen aanleveren: 

 • Betaalde studiekosten en andere scholingsuitgaven t.b.v. uw beroep of omscholing naar ander beroep 
 • Giften 2020 

 • Betaalde alimentatie aan ex-partner 

 
Genees- en heelkundige hulp: 

Zie onderstaande tabel voor het overzicht van aftrekbare en niet-aftrekbare genees- en zorgkosten. 
 
Voor meer informatie of om een afspraak te maken, bel ons op 0162-403286 of stuur een e-mail naar belastingaangifte@adviesbureauverhoeven.nl 

Tabel overzicht zorgkosten 2020

Soort kosten  2020
Premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basispremie als aanvullende premies)  Niet aftrekbaar 
Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen  Niet aftrekbaar 
Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet  Niet aftrekbaar 
Wettelijk verplicht eigen risico  Niet aftrekbaar 
Vrijwillig eigen risico  Niet aftrekbaar 

Genees- of heelkundige hulp

Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling               Aftrekbaar
Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist  Aftrekbaar 
Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een-arts door een paramedicus, zoals een optometrist of een tandprotheticus  Aftrekbaar 
Kosten van een behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Aftrekbaar onder voorwaarden 
Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar 
Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar  Niet aftrekbaar 
Kosten voor een prenatale screening, zoals een combinatietest of een NIPT-test  Niet aftrekbaar 
Kosten van een ivf-behandeling  Aftrekbaar onder voorwaarden 
Door een arts voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), behalve de wettelijke eigen bijdrage  Aftrekbaar 

Hulpmiddelen

Steunzolen  Aftrekbaar 
Rollator, looprek, krukken, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun  Niet aftrekbaar 
Scootmobiel en rolstoel  Niet aftrekbaar 
Gehoorapparaten  Aftrekbaar onder voorwaarden 
Andere aanpassingen, bijvoorbeeld aan een auto of fiets  Aftrekbaar 

Vervoer

Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis  Aftrekbaar 
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap  Aftrekbaar 
Dieetkosten  Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst 2020
Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit  Deels aftrekbaar 
Extra kleding en beddengoed  Vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden 
Reiskosten voor ziekenbezoek  (Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden 

Reactieformulier - Belastingaangifte

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.